Steun ons netwerk

Door jouw gift bouw je mee aan het netwerk van Liefde van het bisdom Rotterdam waar Palliam deel van uitmaakt. We zullen jouw bijdrage gebruiken om bijvoorbeeld HEELE posters te maken, cursusmateriaal aan te schaffen of sprekersvergoedingen te bekostigen.

Dankjewel voor jouw donatie!

Waarom is je steun nodig?

Bouwen aan een netwerk van Liefde is vooral heel veel oud-papier-en-liefde werk. Tegelijk leven we in dure tijden en ontkomen wij niet aan het feit dat er naast kosten op het vlak van programmering ook meer rand voorwaardelijke kosten gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden en up to date houden van de website etc.

Kun je ook via een gewone overschrijving doneren?

Je kunt ook handmatig (eventueel periodiek) een bedrag aan ons overmaken. Dit kan op naam van Palliam, onder vermelding van Vriend. Het IBAN nummer is: NL75 RABO 0330 1597 39

Is mijn gift aftrekbaar van de belasting?

Palliam is een onderdeel van de parochie Sint Maarten, die is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is jouw gift aftrekbaar voor de belasting. Ook is het mogelijk om Palliam een bedrag na te laten. Een gift aan Palliam, als onderdeel van de parochie, is vrijgesteld van erfbelasting. Meer informatie over nalatenschappen? Neem dan contact op met de penningmeester van de parochie Sint Maarten (penningmeester@parochiesintmaarten.nl).

Ja, ik steun Palliam
Contactgegevens

€ 0,00