Kom Passie! ~ het vuur doorgeven~

Kom Passie! ~ het vuur doorgeven~
Typ bovenstaande code over.
wat komen we tegen

Kom Passie! ~ het vuur doorgeven~

Na een korte catechetische inleiding over wanneer je de hulp kunt inroepen van de H. Geest werd er praktisch aan de slag gegaan. 
Zo werd er met behulp van de 2 van de 7 gaven van de H. Geest (inzicht en doorzettingsvermogen) een mooie herinnering geknoopt aan deze dag. Een richtingwijzer om op terug te kunnen vallen in een lastige situatie.

Citaat uit het interview:

Diaken Bertijn Prins legt uit: “De ‘kompassieband heeft een klein kompas. Dat staat symbool voor de richting die de Heilige Geest aangeeft. ‘Compassie’ wil zeggen: meelijden met een ander. En ‘passie’ hebben wil zeggen: vol vuur zijn om het goede te doen. Daarom is de kleur rood, als teken ook van Pinksteren.”

Lees hier het uitgebreidere verslag:
Bisdom rotterdam

Doorgeven van het vuur

Reageren