Omarmen en overdragen

Omarmen en overdragen
Typ bovenstaande code over.
wat komen we tegen

Omarmen en overdragen

Deze keer was het die van Noordwijk die 650 euro mocht ontvangen. De dames van de voedselbank gaven aan dat het geld vooral gebruikt gaat worden om goederen aan te schaffen die in bepaalde perioden niet geschonken worden zals bijvoorbeeld verse groenten of melk.

Reageren