Een slotje op de dag ~ online
Inschrijven
Activiteit
Palliam meditatief
Datum
Iedere donderdagavond
Tijd
Van 21.30 tot 22.00 uur
Locatie
Online
Bijdrage
Vrijwillig middels de 'steun ons knop' rechtsbovenaan

Een slotje op de dag ~ online
Typ bovenstaande code over.
bezinning

Een slotje op de dag ~ online

Als golven die in een altijd doorgaand ritme op het strand rollen, zo wordt in katholieke kloosters overal ter wereld dag in dag uit op vaste momenten in de dag het getijdengebed gebeden. Dit heiligen van de tijd doet de mens beseffen dat het leven zich centreert rond de Bron van ons bestaan.

Iedere donderdagavond willen wij onszelf in deze eeuwenoude gebedstraditie plaatsen en met elkaar de dagsluiting (completen) bidden. In een digitale omgeving zal worden getracht om een monastieke sfeer op te roepen die uitnodigt om tot verstilling te komen.

Theologie student Hubert Jansen zal, afgewisseld door anderen, in deze korte meditatieve gebedsviering voorgaan. De schoonheid van de woorden, de klanken van de muziek, de stiltes, de beelden op je scherm laten je 'verstaan' op een ander niveau. Volgens Hubert is deze manier van samen bidden en mediteren als balsem voor de ziel, waarin de Eeuwige de kans krijgt om een 'woordje' tot ons te spreken. Ga in op deze uitnodiging en ervaar welke schat er verborgen ligt in de rijke monastieke traditie van het getijdengebed.

 

Een slotje op de dag ~ online

Hubert Jansen

Als huisvader en zelfstandig ondernemer is Hubert zijn hele leven lang al geïntrigeerd door mystiek en spiritualiteit. Een lange zoektocht deed hem uiteindelijk besluiten om theologie te gaan studeren aan het vormingscentrum De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.