Kerstpakkettenactie

Kerstpakkettenactie
Typ bovenstaande code over.
wat komen we tegen

Kerstpakkettenactie

Veel plaatsgenoten hebben het, om welke reden dan ook, moeilijk. Het zijn mensen die getroffen zijn door de economische crisis, of door andere vormen van tegenslag in hun persoonlijk leven. Voor de eerste levensbehoeften worden deze mensen wel ondersteund, maar iets extra’s zit er voor hen niet in. Het zijn díe mensen die wij met Kerstmis extra aandacht willen geven door hen met een Kerstpakket te verrassen.

Hoe kan je aan de actie kunt bijdragen? Bij voorkeur door een financiële bijdrage of door het afstaan van (een deel van) je eigen kerstpakket. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat een feestelijk pakket wordt samengesteld en het de mensen bereikt die die aandacht het hardst nodig hebben.

Wij beschikken over namen en adressen van plaatsgenoten bij wie een kerstattentie bijzonder welkom zou zijn. Hun namen zijn ons aangereikt door o.a. de plaatselijke diaconieën, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen, pastores, artsen en andere vertrouwenspersonen uit de Noordwijkse gemeenschap.

Als je iets aan te bieden hebt, laat het ons dan even weten. We komen het graag bij je ophalen.

Het is ook mogelijk om je bijdragen persoonlijk te bezorgen bij:

  • parochiecentrum Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 75 en parochiecentrum St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24, van maandag 19 t/m donderdag 22 december van 10.00 tot 12.00 uur;
  • buiten genoemde tijden: de familie Oosting, Zilverschoon 3.

 Financiële bijdragen zijn van harte welkom op:

  • rek.-nr. NL11 INGB 0007 8725 36, t.n.v. Katholieke Diaconie Noordwijk,
  • en rek.-nr. NL60 RABO 0346 8117 08, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Noordwijk,

onder vermelding van ‘Kerstpakkettenactie’.

Help je mee om wat licht te brengen in het leven van mensen voor wie juist de decembermaand een donkere periode is ?

Namens de Diaconieën van Noordwijk:

Leo Salman, 06-30621587

Johan Oosting, 071-3618192

Reageren