Rochus Zuurmond in Leerhuis Noordwijk

Rochus Zuurmond in Leerhuis Noordwijk
Typ bovenstaande code over.
wat komen we tegen

Rochus Zuurmond in Leerhuis Noordwijk

God en de Moraal
In zijn laatst verschenen boek gaat hij op frisse en nieuwe manier in op vragen over moraal, "gebod als toezegging" en "de ethische vraag als machtsvraag". Hoe verhoudt hetgeen in de  in de oude Bijbelboeken naar voren komt  zich tot onze tijd? Zijn wij nu zo anders als toen? Laat u op het andere been zetten en kom naar het Leerhuis !

In het Leerhuis wordt gepraat en gediscussieerd n.a.v. inleidingen over verhalen uit het 1e en 2e testament . Deelnemers hebben een actieve inbreng. Een ieder is van harte welkom.

Deze avond wordt op 16 oktober gehouden in De Vinkenhof, Achterzeeweg, Noordwijk-Binnen. Aanvang 20.00 uur. Entree € 7.

Reageren